<יוני 2017>
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
28
ג' סיון
29
ד' סיון
30
ה' סיון
31
ו' סיון
1
ז' סיון
2
ח' סיון
3
ט' סיון
4
י' סיון
5
י"א סיון
6
י"ב סיון
7
י"ג סיון
8
י"ד סיון
9
ט"ו סיון
10
ט"ז סיון
11
י"ז סיון
12
י"ח סיון
13
י"ט סיון
14
כ' סיון
15
כ"א סיון
16
כ"ב סיון
17
כ"ג סיון
18
כ"ד סיון
19
כ"ה סיון
20
כ"ו סיון
21
כ"ז סיון
22
כ"ח סיון
23
כ"ט סיון
24
ל' סיון
25
א' תמוז
26
ב' תמוז
27
ג' תמוז
28
ד' תמוז
29
ה' תמוז
30
ו' תמוז
1
ז' תמוז
2
ח' תמוז
3
ט' תמוז
4
י' תמוז
5
י"א תמוז
6
י"ב תמוז
7
י"ג תמוז
8
י"ד תמוז

בחר עיר:
עלות השחר 03:43
נץ החמה 05:35
סוף זמן ק"ש מג"א 08:12
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:08
סוף זמן תפילה מג"א 09:55
סוף זמן תפילה הגר"א 10:19
חצות 12:42
מנחה גדולה 13:17
מנחה קטנה 16:50
פלג המנחה 18:19
שקיעה 19:48
צאת הכוכבים 20:30
ר"ת 72 דקות 21:00
כניסת השבת 19:10
יציאת השבת 20:30