ט"ו אדר תשע"ט
<פברואר 2019>
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
27
כ"א שבט
28
כ"ב שבט
29
כ"ג שבט
30
כ"ד שבט
31
כ"ה שבט
1
כ"ו שבט
2
כ"ז שבט
3
כ"ח שבט
4
כ"ט שבט
5
ל' שבט
6
א' אדר
7
ב' אדר
8
ג' אדר
9
ד' אדר
10
ה' אדר
11
ו' אדר
12
ז' אדר
13
ח' אדר
14
ט' אדר
15
י' אדר
16
י"א אדר
17
י"ב אדר
18
י"ג אדר
19
י"ד אדר
20
ט"ו אדר
21
ט"ז אדר
22
י"ז אדר
23
י"ח אדר
24
י"ט אדר
25
כ' אדר
26
כ"א אדר
27
כ"ב אדר
28
כ"ג אדר
1
כ"ד אדר
2
כ"ה אדר
3
כ"ו אדר
4
כ"ז אדר
5
כ"ח אדר
6
כ"ט אדר
7
ל' אדר
8
א' אדר ב
9
ב' אדר ב

בחר עיר:
עלות השחר 04:47
נץ החמה 06:17
סוף זמן ק"ש מג"א 08:20
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:05
סוף זמן תפילה מג"א 09:37
סוף זמן תפילה הגר"א 10:01
חצות 11:53
מנחה גדולה 12:21
מנחה קטנה 15:09
פלג המנחה 16:19
שקיעה 17:30
צאת הכוכבים 18:06
ר"ת 72 דקות 18:42
כניסת השבת 16:52
יציאת השבת 18:06