בגלל מספר עיכובים טכניים בתהליך ההעברה, בנתיים חידשנו את הפעילות כאן