כ"ג תמוז תש"פ
יוסי לוין כ"ז ניסן תשע"ח    17:48 הפנים החדשות של התלמוד הירושלמי | ספרי קודש

התלמוד הירושלמי היווה ספר חתום לרבים. התלמוד הירושלמי המבואר בהוצאת מכון המאור שינה זאת וחולל מהפכה בתחום. על החידושים והייחודיות של התלמוד המבואר:

אמרו חכמינו שהכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל. נכונה אמירה זו לגבי התלמוד הירושלמי שלא זכה ללומדים רבים כשם שזכה התלמוד הבבלי. המצב הגיע לידי כך שבעצם היו עותקי הירושלמי כה מעטים עד שלאחר גזירות על התלמוד וספרי הקודש היהודים כמעט ולא נותר כרך אחד שלם ומלא של כל הירושלמי חוץ מאחד, הידוע ככתב יד ליידן, אשר בזכותו שרד הירושלמי והובא לדפוס אך גם ממנו חסרים סדרים ומסכתות שאבדו.


אך, כאמור,אמרו חכמינו שהכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל. את הדברים הללו ניתן לומר על התלמוד הירושלמי, בן זוגו של הבבלי. בעוד שהתלמוד הבבלי הפך לאבן המורה של ההלכה היהודית וכל נער פותח בלימוד "אלו מציאות" שבמסכתא הבבלית, ירושלמינותר מוטל בקרן זוויות ולא עסקו בו רבים

יש לעניין כמה וכמה סיבות אם מחמת שכולנו תלמידי תורת בבל וישיבותיה בניגוד לישיבות ארץ ישראל שחרבו, ואם מסיבות אחרות אך עדיין למרות  שתפס מעמד משנה לבבלי, עדיין הירושלמי תפס מקום של חשיבות יתירה כקובע הלכה במקומות מסוימים למשל במסכתות בהם אין בבלי. הרמב"ם, לדוגמא, למד ממנו הלכות, ופסק בהרבה מקומות כירושלמי נגדהבבלי.

 

יש מהראשונים שאף אמר שמשום שבירושלמי לא חלו ידיים רבות יש לסמוך על גרסותיו יותרמאשר על הבבלי אך מאידך בשל מיעוט הלומדים יש גרסאות רבות לירושלמי חלקם משובשות על ידי מגיהים לא בקיאים וסופרים שלא ירדו לעומקו של הפשט. וכבר כתב מרן בעל הערוך לנר: "כבר כתבו הרמבן ושאר ראשונים שלא רצו לכתוב פירוש על הירושלמי מפני רוב הטעויות שנפלו בו ואנן מה נענה בתרייהו.

 

הדפוס הראשון של הירושלמי דפוס וינציאה התבסס על כתב יד ליידן, מלבדו היו לפני המדפיסים עוד שני כתבי יד לא מלאים: כתב יד הותיקן המכיל זרעים ומסכת סוטה, וכתב יד אסקוראיל על שלושת הבבות של נזיקין. מלבדם קיימים עוד שרידי ירושלמי בקטעים קטנים.אך כתבי היד מלאים בשיבושים  פתיח ראשי תיבות לא נכון ועוד. ולפעמים שיבושנוסף על שיבוש ומדפיסי דפוס וילנא הדפוס האחרון הגדול של הירושלמי הוסיפו שיבוש עלשיבוש.

 

תיתי לי למכון המאור להוצאה לאור של ספרי היסוד ביהדות בראשות הגאון, הרב דניאל ביטון שליט"א, שנטל על עצמו משימה כבירה וענקית של ההדרתהירושלמי תוך בדיקה מעמיקה על ידי צוות תלמידי חכמים וזיקוק הגרסאות הנכונותוהמדוייקות שלו על פי כתבי היד, תוך פתיח נכון של ראשי תיבות והשבת השמטות שונות.


דוגמא מרתקת לשינוי קל בגרסה אך בעל משמעות רבה היא במסכת פסחים יח עב בה התחלףלמדפיסי וילנא "רבי מאיר אוסר" ב"רבי מאיר אומר". אך הדברתוקן במהדורה החדשה על פי כתבי היד הראשונים
.

 

 

בכלל הירושלמי ולימודו מהווה אתגר ללומדים בו, שכן לשון הירושלמי הוא "לישנא קלילא" כמאמר חכמינו והינו רגיללקצר. גולת הכותרת הגדולה והמהפכנית של הוצאת הירושלמי הוא פירוש הבהיר המפרשלראשונה את הירושלמי בצורה סדורה משפט אחר משפט מילה אחרי מילה כשהוא מאפשר.

 

 

ללומד לרוץ בדף הירושלמי כלשונו תוך שהוא מקבל על אתראת פירוש הדברים.

 

צוות גדול של תלמידי חכמים עמל על הפירוש - תוך שהוא מסתמך על גדולי המפרשים,  לזקק בו כל מילה וכל משפט שיהיה בהיר ומדוייק כאחדבקיצור ובתמציתיות. כדי להקל על הלומד נבחר בכל מקום אחד מהפירושים האפשריים עלדרך כלל זה שקרוב לפשט דברים.

עבודה רבה ועצומה הושקעה גם בניקוד ופיסוק הירושלמי,בהתאם לפירוש הדברים ובהתאם לגירסאות המדוייקות יותר.

 

קובע ברכה לעצמו הוא המדור 'מתורת הראשונים' שבו הועתקוכלשונם דברי הראשונים שדנו על דברים מהירושלמי או בסוגיות מקבילות בבבלי, וכךמאירים דבריהם את דברי הירושלמי. מדור נוסף מורחב יותר הינו מדור 'ביאורי הדף' ובומובאים בהרחבה וביאור דברי הראשונים והשיטות השונות בסוגיה ומדור זה מהווה מעיןילקוט מפרשים לסוגיה.

ועוד מדור הנוגע לנוסח הירושלמי הוא מדור 'לאוקמיגירסא' המביא את הנוסחים השונים של הירושלמי ובירור הנוסח הנכון וזאת על פי כתביהיד שבידינו ולשון הירושלמי המובא בדברי הראשונים המדור מסתמך רבות על הגהות הגראש ליבן וזיקק את נוסח הירושלמי הנכון. ומדור נוסף הינו 'השמטות הירושלמי', על פיספרי רבותינו שדנו בירושלמי והלכותיו שאינם לפנינו ונעלמו במשך הדורות. עוד רבים התיקונים, השלמות והחידושים בהוצאה זו שהוציאה מתחת ידה דבר מושלם ומתוקן באופן הטובביותר בהשקעה עצומה וגדולה כדי שיצא דבר מתוקן מתחת ידם, וזאת בהדרכת והכוונת ראשהמכון 

הגאון רבי דניאל ביטון שליט"א.

 

ההוצאה הזו מתאימה לכל יהודי המבקש ללמוד את הירושלמימנער מתחיל היכול ללמוד בקלות את הירושלמי בעזרת הביאור ועד גדול הלמדנים שלפניו מדורי העיון וההעמקה בדברים. המהדורה זוכה לביקוש רב והיא חוללה מהפך של ממשבכל הקשור ללימוד תורת ארץ ישראל המאירה ומחכימה עד שהיה למהדורת חובה המעוניין אםללמוד ואם להעמיק בתורת הירושלמי.

 

 

 תיעוד: בר מצווה לבן הרב דניאל ביטון ממכון המאו"ר ב' סיון תשע"ה
ראש מכון 'המאור' הרב דניאל ביטון חיתן - גלרייה ט"ז שבט תשע"ה
תגובות

הוספת תגובה

מאת:
נושא:
תוכן:
תודה על תגובתך. היא נשלחה לאישור המערכת
אין לפרסם באתר תגובה: המוציאה דיבה, לשון הרע, הפוגעת בפרטיות, מזיקה,
מאיימת או מפירה קניין רוחני. כל הנ"ל מבלי לגרוע בנכתב והמתחייב על פי תקנון האתר.
הצג\הסתר כל התגובות

שלח כתבה לחבר

שם הנמען  
שלח לאימייל
שם שלך  
אימייל שלך
הערות  
שלח ביטול

דווח לעורך

שם שלך  
אימייל שלך
נושא הפניה
שלח ביטול
לדעת החדש בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו
מדינה יהודית דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה
תורה ושמחה שבע ברכות וכתיבת ספר תורה לאחדות ישראל
פשיטת מס הכנסה 35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות
מכון המאור: קטלוג ספרים ייחודי ומהודר לשבוע הספר תוכן שיווקי
חדש ברשת ווישוז: Boot Bananas תוכן שיווקי
גרג סניף פרדס חנה בכשרות מהדרין במתחם ביג תוכן שיווקי
בשורה חדשה לציבור החרדי בחיפה: ביגה בכשרות מהדרין תוכן שיווקי
רשת Yellow משיקה מותג המבורגר בכשרות מהודרת יעקב עזרא
למדור צרכנות