כ"ט אלול תש"פ
רואים טוב!
מערכת אתר לדעת ט' תמוז תשע"ז    23:36 בקרוב 42 אופטומטריסטיות החרדיות הראשונות בישראל

42 התלמידות המסיימות עתה את לימודיהן, הינן בוגרות המחזור הראשון של החוג ללימודי אופטומטריה, והן הנחשוניות מתוך 160 סטודנטיות בקמפוס שטראוס החרדי.

במפגש ראשון מסוגו של אופטומטריסטים הפועלים בערים החרדיות, הוצגופרויקטים ועבודות גמר של תלמידות החוג לאופטומטריה של "קמפוס שטראוס", כאשרבעוד כחודשיים יברך הציבור החרדי על 42 האופטומטריסטיות החרדיות הראשונות בישראל.

אירוע הצגת עבודות הגמר של בוגרות החוג לאופטומטריה ב"קמפוסשטראוס". התקיים לאחרונה,  והוא הוגדרבשם יבשושי-משהו "הצגת עבודות גמר".

הפירוש האמתי והמרנין של האירוע הוא, שאל מאגר האופטומטריסטים הפעיליםבירושלים ובבני ברק, בבית שמש ובאשדוד, במודיעין עילית ובביתר עילית, באלעד ובכפרחב"ד, יצטרפו בעז"ה בעוד מספר חודשים 42 אופטומטריסטיות חדשות ומקצועיות.חלקן כבר עובדות בפועל בתחום האופטיקה. הבשורה המרכזית היא שלא ירחק היום, ואופטומטריסטיםיבצעו בדיקות ראייה לגברים, ואופטומטריסטיות, חרדיות, תקיימנה בדיקות ראיה לנשים. היוםזה ממש לא מובן מאליו. בעוד חודשים ספורים, בהחלט כן.

האירוע נערך באולם המינהל הקהילתי של שכונת גאולה, והיו בו שלושהפרקים. הפרק הראשון היה התרשמות כללית מעבודות הגמר והמחקר של הבוגרות שהוצגו באולםנפרד כפוסטרים טקסטואליים על כני-ציור; הפרק השני היה מסכת ברכות ונאומים; והפרקהשלישי היה הצגת פרויקטים נבחרים ע"י הבוגרות, האופטומטריסטיות שבדרך.

שלא במתכוון, הפך האירוע למפגש נדיר, אולי ראשון מסוגו של בעלי רשתותוחנויות אופטיקה ואופטומטריסטים בכירים, הפעילים בקרב הריכוזים החרדיים, אשר באוגם הם להתרשםמיכולותיהן המקצועיות של בוגרות החוג, הלא הן האופטומטריסטיותהחרדיות הראשונות, אלהשבתוך מספר חודשים תצטיידנה בתואר ראשון B. Optom,  ויוצאותלשוק העבודה החרדי, כשבאמתחתן ידע מקצועי עדכני ועשיר, כולל ניסיון פרקטי בעבודהבמרפאות.

"תהליךהראיה כשלעצמו", מסביר לנו מנכ"ל קמפוס שטראוס, הרב יעקב ירוסלבסקי"מהווה נושא מרתק ומוקד אטרקטיבי למחקר. בחוג למדו התלמידות כיצד נקלטת בעיןתמונת העצמים המקיפים אותנו, איך היא עוברת אל המוח מרגע פגיעת קרן האור בקרניתוכלה במידע הסופי המעובד במוח לצורות, ומבנים תלת ממדיים; מה קורה כאשר נוצרת“תקלה” אי-שם בתהליך עיבוד המידע, מה משמעותה, כיצד ניתן לאתרה ומהו הטיפול הנדרש;איך בדיוק פועלים “משפרי ראייה” כמו משקפיים או עדשות מגע? כיצד ובאלו “תחנות”בתהליך עיבוד האותות מתבצעים ניתוחי לייזר ואחרים לשיפור הראייה? ואלו הן רק חלקממקבץ אינסופי של שאלות שעליהן שקדו התלמידות בחוג למדעי האופטומטריה. לשם כך הםגם עסקו בלימודי ביולוגיה; אופטיקה גיאומטרית; אופטיקה תיאורטית; אנטומיה כללית;פיסיקה; ביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה; מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה; אופטיקהפיסקאלית ואופטיקה ויזואלית; ביוכימיה ופרמקולוגיה – ומה לא?! וכל זה רק בשנההראשונה בלבד..."

בחוגלמדעי האופטומטריה של "קמפוס שטראוס", שככל הידוע, זו המסגרת היחידה בארץשמאפשרת את לימוד המקצוע באווירה חרדית למהדרין, עסקו התלמידות בלימוד מעמיק ויסודי שלענף האופטומטריה. "קמפוס שטראוס", למי שעדיין לא יודע, הינו השלוחההחרדית של המכללה האקדמית הדסה שבירושלים. הלימודים בקמפוס, מתאפיינים במצוינותאקדמית, עם אוירה חרדית מוקפדת ומן המדרגה הראשונה. רובם ככולם של התלמידיםמנותבים למקום הזה, לאחר ששאלו רבנים ומורי הוראה.

וההישגים?לציבור החרדי יש בהחלט במה להתגאות. ההישגים של בוגרי החוגים, לענפיהם השונים, לא רקשאינם נופלים משל מקביליהם במכללות הלא-חרדיות, אלא במקרים רבים עולים עליהם. שלא לייחוס,אומרים לנו, שגם הישגי החוג הראשון לאופטומטריה ב"קמפוס שטראוס", שזהעתה הציג את פרויקטי הגמר שלו, עולים על הממוצע המקובל בחוגים לאופטומטריה. אוליבגלל שהציבור החרדי מורגל-למידה וממוקד-מטרה, אולי בגלל שתמיד הוא יודע להרחיקראות. מי יודע...

42התלמידות המסיימות עתה את לימודיהן, הינן בוגרות המחזור הראשון של החוג ללימודי אופטומטריה,והן הנחשוניות מתוך 160 סטודנטיות בשנים א'-ד' ללימודי אופטומטריה ב"קמפוסשטראוס". 

בד בבד, נמצא "קמפוס שטראוס" בימים אלה בעיצומו של גל רישוםחדש ונוסף לחוג לאופטומטריהולחוגים נוספים בכלל. הרישום לאופטומטריה הוא פועל-יוצא של הביקוש למקצוענים בתחום, אשר רקהולך וגדל. אחוז מרכיבי המשקפיים בציבור החרדי, כידוע, גבוה יותר, באופן יחסילחלקם באוכלוסייה הכללית. בשנים האחרונות מחירם של המשקפיים ועדשות המגע הולך ופוחת.מצד שני גם אורך חייהם של זוגות המשקפיים, הולך ומתקצר, ומצד שלישי, כמעט כל קופותהחולים מעניקות לילדי מבוטחיהן, סבסוד בשיעור כזה או אחר ברכישת משקפיים – ומכאן, שתדירותבדיקות העיניים, הולכת ונעשית תכופה ומבוקשת יותר ויותר.

זה כנראה ההסבר, שלצד הירידה במחיר המשקפיים, אנו עדים להתחזקותן שלרשתות וחנויות האופטיקה בארץ כולה, ובמיוחד בריכוזי הציבור החרדי. יתכן, והתחזקותןנובעת מהגברת קצב החלפת המשקפיים, וממילא גם בעליית תדירות בדיקות העיניים.

מנכ"ל הקמפוס, הרב ירוסלבסקי, שיבר את אוזננו, שאופטומטריה היאמקצוע פרא-רפואי. כלומר, ענף רפואי שאינו מצריך לימודי רפואה. עם זאת, למרות שאופטומטריסט,אינו רופא עיניים, על מנת לעסוק במקצוע המורכב הזה, חייבים רישיון של משרדהבריאות. ואופטומטריסט שצבר ותק ומוניטין, יוכל להשתכר שכר נאה ומתגמל במיוחד.

לאהתעכבנו הרבה בעבודות שנפרשו על כני הציור. פשוט, המינוחים והמושגים לא מוכריםלנו. מסתבר שבשביל להבין מושג או שניים בעבודות גמר באופטומטריה, צריך שמץ של ידעבתחום, שגם אותו אין לנו. דילגנו למסקנות העבודות. הן כבר יותר פשטניות וברורות(טעימה קלה מהמסקנות בהמשך).

פנינולאודיטוריום הצמוד. בבמת שולחן הנשיאות, ישבו רבנים, בכירי הדסה, מנהלי"קמפוס שטראוס" וראשי החוג לאופטומטריה.

נשיאהמכללה האקדמית הדסה, פרופ' ברטולד פרידלנדר, לא כלא את התרגשותו. "אני מאד מאדמתרגש. לפני ארבע שנים, היו כאלה שהביעו סקפטיות רבה באשר להצלחת שיתוף פעולה שלנועם "קמפוס שטראוס". השבתי להם, שאם בין הצדדים ישרור כבוד הדדי והכליתנהל לפי שיקול מקצועי, הכל יסתדר, והיום אנו רואים שהגישה הזו צדקה. הוא הודהלראשי ומנחי החוג על מאמציהם הגדולים שהוא בהחלט מודע להם, וביקש מהנוכחים, שיספרולאחרים שהכשרת אופטומטריסטים חרדיים, היא לא חלום. זה אפשרי". 

הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א רבה של שכונות גילה ומקור חיים,נשא נאום מאלף על מעמדה של ה"עין" במשנת חז"ל. לעין יש משמעויותרבות, לא רק פיזיות ורפואיות, אלא גם רוחניות. עין טובה מול עין צרה, על קדושתהעין, צריך לשמור מכל משמר. בפנותו למסיימות, אמר הרב שלזינגר, כי משימה חשובהונשגבה הופקדה בידם: לשפר ולהטיב את הראייה, וזהו חסד עצום, כי מובא בחז"ל,שאדם שאינו רואה, נחשב כמת. בהזכירו את דברי רש"י שעינו של קורח הפיקח, היאזו שהטעתו לחלוק על משה, הוסיף הרב שלזינגר, ופנה בדרך הלצה לראשי הדסה: "אםבתקופת קורח היו אופטומטריסטים, אפשר וכל מחלוקת קורח לא היתה פורצת בכלל",וצחוק מתגלגל פרץ באולם.

חלקוהשני של המעמד, עם צאת הרבנים, הוקדש להצגת המחקרים ועבודות הגמר ע"ג מסך,תוך מתן הסבר של התלמידות המבצעות. 

גב'רבקה ירוסלבסקי, הודתה בראשית דבריה לבורא עולם "שתמך בנו והצעיד אותנו ולכל אורךהרגשנו את ידו הטובה והרחומה, וכן לכל מי שהיה שותף לדרך, ותרם את חלקו להצלחה הגדולה,ובמיוחד להנהלת מכללת הדסה על שיתוף הפעולה המתמיד, בהתחשבות וברגישות מיוחדת בצרכיםהספציפיים שלנו כקמפוס חרדי".

בפנותהלתלמידות אמרה, כי לפני שהן ממשיכות לדרכן ולעבודתן בס"ד, היא מציעה  להן  להרכיבמשקפיים. לא משקפיים מוחשיות אלא מופשטות, משקפיים של 'עין טובה'. "משקפיים שיהיוחלק מכן ויקבעו את זוית הראייה שלכן ואת הצלחתכן, בבית, בעבודה ובחיים בכלל. כשביקשהתנא רבן יוחנן בן זכאי מתלמידיו "צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם"- רבי אליעזר אומר "עין טובה". עין טובה היא, אפוא, מאפיין ראשי, המעלה אתהאדם על הדרך הטובה, שממנה יגיע לכל הטוב והקדוש. כדי להסתכל על העולם בעין טובה, עלינולבחור בעדשה הנכונה. לשם כך, עלינו להסיר את עדשת ברירת-המחדל שלנו – זו שמתמקדת מידבשגיאות, בפגמים ובחולשות, ולשים במקומה את זו הרואה את המעלות ושמחה בהצלחות. עלינולבדוק את תפקודי הראייה שלנו, לכוון את המיקוד, להחליט היכן נדרשת עדשה מגדילה והיכןמקטינה, ולערוך בדיקות ראייה תקופתיות כדי לגלות ליקויים הדורשים תיקון. כי אדם שישלו עין טובה, הוא אהוב על הבריות, ומצליח להתקדם בלי חשש שהשני ישיגו".

מרכזתעבודות המחקר ד"ר עינת שניאור לביא, הציגה בכלליות את מהות העבודות והמחקרים,ובהם: עדשות מגע להפחתת פזילה; השפעת תכנית מימון משקפיים ובדיקות ראייה בידיקופות החולים בישראל על הימצאות של לקויי ראייה; השפעת תנודות לימוד ותפילה עלאקומודציה בקרב בחורי ישיבה; השפעות סדר הפריזמות בבדיקת יתרות מיזוג אנכיות;השפעת קפאין על אקומודציה ו-NPC בנבדקים פרה-פרסביופים, ועודכהנה וכהנה מחקרים ועבודות, מרשימות ברמתן המקצועית.

אחתמהעבודות, שהתמקדה, כאמור, בהשפעה של תנודות הלימוד ותפילה, תוך כדי קריאה בספר אובסידור, על אקומודציה (הסתגלות העין לראייה טובה במרחקים שונים) – לא מצאה הבדל מיוחדבין קבוצות בחורי ישיבה, למי שאינם כאלה. אולם עם זאת נמצא, שקריאה ממושכת במיוחדשל טקסטים, גורמת לעייפות. 

ומישהטיל ספק באשר למידת השפעת תכנית מימון/סבסוד משקפיים ובדיקות ראייה בידי קופותהחולים בישראל - על הימצאותם של לקויי ראייה, עכשיו הוא יוכל לקבל הוכחה מדעית:צוות של 3 תלמידות קיבלו מידע על 2,060 נבדקים ברשת "עינית", חציים לפניהטמעת התוכנית, וחציים לאחר הטמעתה, בכדי לבחון אם חל שינוי בשכיחות ליקוייםראייתיים בעקבות המימון, ע"פ חלוקה של גיל. התוצאות הצביעו על הבדלים ניכרים ביןשתי התקופות.


קמפוס שטראוס מציג: מצויינות בביוטכנולוגיה, ניהול ותקשורת ג' ניסן תשע"ח
"הלימודים בקמפוס שטראוס עומדים בכל קריטריון אקדמי" ט"ז כסלו תשע"ח
קמפוס שטראוס: הדרך שלך ללמוד ולהתפרנס בכבוד ו' חשון תשע"ח
תגובות

הוספת תגובה

מאת:
נושא:
תוכן:
תודה על תגובתך. היא נשלחה לאישור המערכת
אין לפרסם באתר תגובה: המוציאה דיבה, לשון הרע, הפוגעת בפרטיות, מזיקה,
מאיימת או מפירה קניין רוחני. כל הנ"ל מבלי לגרוע בנכתב והמתחייב על פי תקנון האתר.
הצג\הסתר כל התגובות

שלח כתבה לחבר

שם הנמען  
שלח לאימייל
שם שלך  
אימייל שלך
הערות  
שלח ביטול

דווח לעורך

שם שלך  
אימייל שלך
נושא הפניה
שלח ביטול
לדעת החדש בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו
מדינה יהודית דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה
תורה ושמחה שבע ברכות וכתיבת ספר תורה לאחדות ישראל
פשיטת מס הכנסה 35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות
שר הרווחה ב'סולם': כסף שחוזר מהרווחה לאוצר - כישלון שלי יעקב עזרא
נפצעתם בעבודה? הנה כמה דברים שחשוב לבדוק תוכן שיווקי
מופע להקת "מחול על גלגלים" תתקיים בתאטרון ירושלים רחלי לוין
תלמידי מגמת עיצוב בתי הכנסת של 'פרוג' בסיור עיצובי ארון הקודש יעקב עזרא
נציגי משרד ראש הממשלה ביקרו במעון 'סולם' יעקב עזרא
למדור לימודים ותעסוקה