י"א שבט תשפ"א
מאבק השבת
חזקי גולדברג י"ט תמוז תשע"ה    21:16 קריאת קודש: להוציא הפוליסות ממחללי שבת

המערכה למען כבוד השבת: בקריאה מיוחדת שמפרסמים בד"ץ 'רבני הקריות' באשדוד יחד עם הבד"צ שבנשיאות הגר"נ קרליץ שליט"א, בד"ץ 'זכרון מאיר' בנשיאות הגר"ח וואזנר שליט"א ובד"ץ 'מחזיקי הדת', נקרא הציבור להעביר הפוליסות לחברות שפעילותן מפוקחת.

לאחר חודשים ארוכים שבהם שקדו חברי בד"ץ 'רבני הקריות'  באשדוד בבדיקת כשרותם של מסלולי ההשקעה השונים בחברות הביטוח, בתי ההשקעות, קרנות הגמל והפנסיה, כאשר במקביל הועברו הודעות אזהרה לחברות השונות כי הציבור החרדי לא יסבול את המשך הפגיעה בכבודה של השבת – הגיעה המערכה לשלב המעשי כאשר הציבור כולו נקרא לתת את ידו ולפעול למען שמירת השבת.

כעת מתפרסמת קריאת רבני הבד"ץ אליה הצטרפו יתר בתי הדין הפועלים בתחום והם קוראים לציבור למשוך את ההשקעות והפוליסות מהחברות שקיים חשש איסור בפעילותן, ולהעבירן לחברות שפעילותן עומדת תחת פיקוח, כך שאין חשש כי המשקיעים ובעלי הפוליסות יעברו על איסורי שבת, ריבית ואיסורים נוספים הכרוכים בהשקעה.

במכתב המיוחד מגלים רבני הבד"ץ את דעתם כי קרנות 'גלאט הון' שפעילותן מפוקחת תחת עינם הבוחנת של רבני 'ועד ההלכה להשקעות וקרנות' שע"י דייני בתי הדין של מרן הגר"ש וואזנר זי"ע ויבלחט"א מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, נמצאו כשרים למהדרין ויש להעביר אליהם את הפוליסות וקרנות הפנסיה. זאת, כדברי רבני הבד"ץ, במטרה להימנע מ"חששות של איסורי ריבית, חילולי שבת ולפני עור ובחילול ה' הנעשה ע"י גופים הנ"ל בהשקעות במיזמים שיש בהם חילול קדשי ישראל".

לצעד זה קדמה עבודתם של חברי ועדת הרבנים המיוחדת שמונתה לנושא בידי הבד"ץ, ה"ה הרה"ג ר' אברהם נחמן גוטרמן שליט"א, הרה"ג ר' אברהם חיים ברנשטיין והרה"ג ר' אלעזר שטרן שליט"א, שבחנו במהלך החודשים האחרונים את הפעילות בשוק ההון לעומקה, והם אשר "בדקו באופן מעמיק את כל הפרטים ההלכתיים, ונמצא שקרנות 'גלאט הון' הינם מפוקחים באופן שההשקעות בהם הינם באופן דלכתחילה, וכבר סמכו ידיהם עליהם מגדולי פוסקי דורנו שליט"א ואכן זוכים הם לברכת שמים בתשואות גבוהות ביחס לקרנות אחרות".

ועתה, "כפי שסוכם ביננו עם רבני הפיקוח של 'גלאט הון', נוסף הידור חשוב שלא ישקיעו גם במסלולים כשרים בחברות המשקיעים אחוזים גבוהים במקומות המחללים שבת. אשר על כן יום בשורה הוא לכל החרדים לדבר ה', כאשר נמצאה הדרך להשקעות בטוחות שאין בהם חששות איסורים וחלק בחילול קדשי ישראל רח"ל".

לאור התפתחות מבורכת זו מגלים רבני הבד"ץ כי "הננו לגלות דעתנו לכל הבאים להשקיע, להעדיף את ההשקעות המפוקחים ע"י 'גלאט הון', ועל סוכני הביטוח לכוון את לקוחותיהם להשקעות הנ"ל". עוד מציינים הרבנים כי "מלבד עצם שאלת האיסור, בודאי יש בזה משום קידוש שם שמים להעביר ההשקעות לקרנות המפוקחים, ובפרט כיום שהמערכה נטושה על קדשי ישראל בהתרבות חילולי שבת בפרהסיא הנעשים ע"י הקניונים הגדולים שכספים רבים של יראי ה' מושקע בהם".

את מכתבם מסיימים רבני הבד"ץ בברכה כי "בודאי זכות גדולה היא להרבות כבוד שמים ולחזק ידי העוסקים במלאכת הקודש, ויכולה היא שבת מקור הברכות לברך את כל המקדשים אותה בפרנסה בבני חיי ומזוני רוויחי, ובזכות שמירת שבת קודש נזכה במהרה לגאולתן של ישראל".
 
מכתב זה כאמור רואה אור לאחר עבודתם המאומצת של הרה"ג חברי ועדת הרבנים המיוחדת שמונתה לנושא בידי הבד"ץ, יחד עם דייני בית דין צדק של מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל ובית הדין של הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א וכן בד"ץ 'קהל מחזיקי הדת'. מדובר בשיתוף פעולה חוצה חוגים ועדות, דבר המבטא את החשיבות שאותה מייחס הציבור החרדי כולו למערכה הניטשת בימים אלו על כבודה של השבת.
 
המערכה, כזכור, יצאה לדרכה לאחר שחב' 'ביג' החלה לרמוס את קדושת השבת עם פתיחת הקניון הגדול באשדוד, מקום המשמש מוקד משיכה לאלפי יהודים מכל ישובי הדרום העושים רח"ל שבתם חול, מידי שבת בשבתו. למרבה הכאב, התברר כי מי ששותף – שלא מרצונם – בחילולי השבת, המה שלומי אמוני ישראל שכספיהם מתנהלים בידי חברות הביטוח וגופי ההון, שהן אלו שהזרימו את הכספים שבעזרתם נבנו הקניונים והן שותפות מלאות בפעילותה של חב' 'ביג'.

בחברת 'ביג' דחו עד עתה את הבקשות הרבות שהופנו לחברה מאישים רבים בחברה המסורתית והחרדית, ואשר ביקשו מבעלי החברה ומנהלי לחדול מחילולי השבת הנעשים בהיקפים חריגים ואשר משפיעים על צביון השבת בערי הדרום כולו. במקביל, הועברו בקשות לחברות הביטוח וגופי ההון שהתבקשו להפעיל את השפעתן על החברה, אך עד עתה ללא הועיל.

אם לא די בכך, בימים אלו נודע כי 'ביג' עומדת לפתוח את הקניון החדש הממוקם בצומת הצ'ק פוסט שבחיפה, כאשר גם שם מבססת החברה את פעילותה על פתיחה בשבתות. יתירה מזאת: בשבועיים הראשונים לפתיחת הקניון תתקיים חגיגת פתיחה מיוחדת שבה אמורים ליטול חלק כ-20,000 לקוחות שאמורים להגיע לקניון בעצם יום השבת ולגרום בכך לחילול שבת המוני שכמותו לא היה באיזור. 

לאור התפתחויות אלו פנו רבני הבד"ץ במכתב מיוחד לחברת ביג שבה הבהירו כי הציבור החרדי לא יעבור בשתיקה על הצעד, וכי פרט לסנקציות הכלכליות שיוצאות כעת לדרך יתקיימו משמרות מחאה מול קניוני 'ביג'. במכתב שנשלח לחברה הבהיר מזכיר וועדת הרבנים כי "שקולה השבת כנגד כל המצוות, ו'אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל',  וכי המחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי גמור  כפי שפסק הרמב"ם בסוף הלכות שבת", כך שההשלכות יהיו בהתאם. 
 
בה בעת פונים הרבנים לציבור כולו לאשר זו השעה שבה נדרשת עזרתו של כל יחיד, כשעל כל יחיד מוטלת המשימה להעביר את הפוליסה לחברה שאין חשש כי היא משקיעה את משאבי הלקוחות בחברות המחללות שבת. חשוב לציין כי היום, בעקבות השינויים הנעשים בתחום הביטוח, ניוד הפוליסה הפך להליך קל ופשוט כאשר המבוטח אינו ניזוק מכך כלל (במידה וקיים חשש לפגיעה במבוטח, כמו במקרה של שינוי בחיתום הרפואי בפוליסת ביטוח בריאות, יש לעשות שאלת חכם). 

הרבנים, מכל בתי הדין המובילים בציבור החרדי, הבהירו כי אפילו לשיטות המקילות בהשקעה בתעודות סל, במקרה זה פני הדברים שונים משום שמדובר  ב'לפני עיוור' שהוא לאו דאורייתא  ובחילול ה', כאשר קיימת חובה של 'למגדר מילתא': "כל ההיתרים הדחוקים של הודעת צד אחד  לחברת הביטוח כי חילולי השבת  אינם מקובלים על המשקיע אין להם כל משקל לעת הזו שבה ניטשת המערכה למען השבת שכל אחד חייב לתת כתף להצלחתה" אומרים הרבנים.

חשוב לציין כי כפי שפורסם בשבוע שעבר התקבלו רבני בד"ץ 'רבני הקריות' בצעד חריג והם הופיעו בפני מרנן ורבנן חברי 'מועצת גדולי התורה' שהתכנסו לישיבה מיוחדת למען חיזוק הדת שנערכה בירושלים. בישיבה זו הציגו רבני הבד"ץ, הגרש"ד הכהן גרוס שליט"א והגרח"פ הורביץ שליט"א,  את דרכי הפעולה, בעוד מרנן ורבנן האדמו"רים חברי מועצגה"ת סומכים ידיהם על החלטות הבד"ץ ומברכים אותם כי יראו ברכה בהצלחת בע"ה במערכה חשובה זו.


בשורה חדשה לציבור החרדי בחיפה: ביגה בכשרות מהדרין ד' תמוז תשע"ח
על רקע מתווה הגיוס מודעות ברחוב החרדי נגד ליברמן ד' תמוז תשע"ח
ליברמן החליט: גל"צ תעזוב את יפו ותעבור לירושלים כ' סיון תשע"ח
תגובות

הוספת תגובה

מאת:
נושא:
תוכן:
תודה על תגובתך. היא נשלחה לאישור המערכת
אין לפרסם באתר תגובה: המוציאה דיבה, לשון הרע, הפוגעת בפרטיות, מזיקה,
מאיימת או מפירה קניין רוחני. כל הנ"ל מבלי לגרוע בנכתב והמתחייב על פי תקנון האתר.
הצג\הסתר כל התגובות
1. שיעשו יד אחת עם רשת מגה
06/07/2015
טוביה
לא כדאי להתחיל עם השבת
הגב לתגובה
2. הרבה גנים ומעונות יום נמצאים אצל "מגדל"
07/07/2015
ציפי
למה אין טיפול לעבור להראל ? או לחברה אחרת
הגב לתגובה
3. פניתי למנהלי הגן בנושא ביטוח בגן הילדים של הבת שלי
07/07/2015
יעל
שאני משלמת תוספת עליו ואמרו לי שאין הוראה כזו לעבור גם אני חושבת שאם היו מתארגנים להעביר את הביטוחים של הילדים לחברה אחרת היו מצליחים
הגב לתגובה

שלח כתבה לחבר

שם הנמען  
שלח לאימייל
שם שלך  
אימייל שלך
הערות  
שלח ביטול

דווח לעורך

שם שלך  
אימייל שלך
נושא הפניה
שלח ביטול
לדעת החדש בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו
מדינה יהודית דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה
תורה ושמחה שבע ברכות וכתיבת ספר תורה לאחדות ישראל
פשיטת מס הכנסה 35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות
בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו מערכת אתר לדעת
דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה אשר הלפרין
מנדלבליט בכנסת: צייצנים לא מזיזים לי את קצה הציפורן לוי אשכנזי
שוב לילה של 'צבע אדום' ורקטות ביישובי עוטף עזה שלום בר ששת
טיבי ללדעת: לא בטוח שאגיע לדיוני וועדת הגיוס לוי אשכנזי
למדור אקטואליה