י"א שבט תשפ"א
השיטה הייחודית של הרב שלכטר צילום: hitmakrutl
שרגא שלכטר י"ד אייר תשע"ה    17:52 האני הרגשי ● מאמרו המאלף של הרב שרגא שלכטר

הצורך הקיומי של להרגיש בטוח ומוגן מבחינה רגשית חשוב לאדם לא פחות ולעיתים אף יותר מהצורך להתקיים פיזית. ממה אנו פוחדים? והאם אנו באמת שולטים?

הצורך להרגיש בטוח ומוגן הוא צורך קיומי מרכזי של כל אדם באשר הוא נקרא אדם  ואין זה משנה כלל אם מדובר בתינוק שזה עתה נולד או בזקן מופלג בראש מדינה הפוסע כהרגלו על שטיחים אדומים או באיש קשה יום הטרוד בפרנסתו בעשיר רב נכסים או לחלופין בעני המקבץ על הפתחים באיש דת קדוש ורוחני ככל שיהיה או להבדיל במומר וכופר בשופט בית מפשט העליון או באחרון הפושעים בפילוסוף עמוק מחשבה החוקר את משמעות העולם או לחלופין בבעל בסטה בשוק מפוטין שברוסיה ועד אובמה שבארצות הברית מלוחם אמיץ ועד אחרון הפחדנים מרגע יציאתו של האדם לאוויר העולם ועד לשנייה שהוא נופח את נשמתו כל פעולה שהוא עושה בין בינו לבין עצמו ובין בקשריו עם סביבתו כל מחשבה שהוא חושב לרבות דעה פוליטית חברתית ולהבדיל השקפה דתית שהוא מחזיק כל הרגשה שהוא מרגיש והחלטה  שהוא מקבל בכל נושא שהוא חשוב ככל שיהיה ללא יוצא מהכלל קשור בחוט השני לצורך הקיומי שלו להרגיש בטוח ומוגן.הצורך הקיומי של להרגיש בטוח ומוגן מבחינה רגשית חשוב לאדם לא פחות ולעיתיים אף יותר מהצורך להתקיים פיזית אנו רואים זאת לאורך ההיסטוריה האנושית כולה אנשים במצבים מסוימים נלחמו בחירוף נפש תוך כדי שהם מסכנים את חייהם ואף לעיתיים מסרו את נפשם ממש בגלל דבר שהם האמינו בו במילים אחרות בהרגשתם הסובייקטיבית המשקל הסגולי של תחושת הביטחון והקיום שהם חשו בעמידה על עקרונותיהם  או לחלופין הפחד והחרדה מחוסר הביטחון שויתור על עקרונותיהם היה גורם להם להרגיש היה גדול יותר ממשקלו הסגולי של קיומם הפיזי ממש ועל כן רואים בברור שברגע שהאדם מרגיש בתחושתו הסובייקטיבית לא בטוח ומוגן הוא מיד יתמלא פחד וחרדה קיומית ומיד ישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו ולא יבחל באמצעים לרבות במקרים מסוימים פגיעה באחרים על מנת להחזיר לעצמו מהר ככל האפשר את תחושת הביטחון החיונית כל כך שבלעדיו אין הוא מסוגל להתקיים אפילו לא לרגע.למרות שכל בני האדם עלי אדמות שווים בצורך הקיומי והמרכזי הזה של הגנה וביטחון אצל כל אחד ואחד מאיתנו הצורך הזה יבוא לידי ביטוי בפועל בצורה ובמינון שונה לחלוטין לאחד יהיה חשוב יותר חיזוקים  סביבתיים  ( כגון יחס כבוד הערכה מקום וכו )  על מנת לחוש בטוח ומוגן בעוד שאצל האחר הצורך בלהרגיש בטוח ומוגן יבא לידי ביטוי בפועל דווקא מדברים חומריים (כגון כסף ורכוש ) יש מי שלא ירגיש בטוח ומוגן עד שיבין את משמעות החיים לעומקם בעוד שחברו יקבל את אותו תחושת  ביטחון דווקא מחוויה רוחנית מרוממת ישמי שהחיזוקים הסביבתיים שהוא זקוק להם הם כה חזקים עד שהוא לא ירגיש בטוח ומוגן כלעוד שלא ישלוט על אחרים ויהיה בעמדת כוח ושררה בעוד שהאחר יחוש בטוח ומוגן מעצם הידיעה שמשפחתו אוהבת אותו יש מי שזקוק להרבה כסף וחסכונות על מנת לחוש בטוח ומוגן בעוד שהאחר ירגיש בטוח ומוגן שיש לו ולמשפחתו קורת גג בגד ללבוש ולחם לאכול.יוצא איפה שכל בני האדם שווים בצורך הקיומי להרגיש בטוחים ומוגנים אך הם שונים כמזרח ומערב בדרך הסובייקטיבית שהצורך החשוב והמרכזי הזה מביאאת עצמו לידי ביטוי בפועל בחייהם.


בהסתכלות קצת יותר מעמיקה בהבדלים בהתנהגויות בין בניהאדם לא נתקשה להבחין שמידת אמונו של האדם בעצמו ובסביבתו אחראי באופן ישיר לכמות החיזוקים שהאדם יזדקק להם על מנת להרגיש בטוח ומוגן.


יש גורמים אישיותיים ומשתנים סביבתית רבים האחראים עליצירת האימון של האדם בעצמו ובסביבתו החל מהחיבוק הראשון מאמא ממש ברגע יציאתולאוויר העולם כל חוויה שהוא חווה הן כתינוק ובהמשך כילד וכנער השפיעו השפעה ישירהולעיתים רבות בלתי הפיכה על יכולתו לפתח את אותו האימון פנימי שתלווה אותו כצלבמשך שארית חייו ואשר תשפיע יותר מכל דבר אחר על אישיותו בריאותו הנפשית ואיכותחייו.


במקום שאותו אימון פנימי חסר מיד מתמלא האדם פחדים וחרדותלרוב אשר מערערות את ביטחונו העצמי וגורמות לו לחוש חשוף פגיע ולא מוגן עד כדי כךשבהרגשתו הסובייקטיבית הוא מרגיש שהקיום שלו בסכנה ומה האדם עושה שהוא מרגיששהקיום שלו בסכנה?הוא לוקח שליטה ויוצא למלחמה ובמלחמה כמו במלחמה ככל שהסכנה יותרמוחשית וקיומית התותחים הכבדים נשלפים וינסה האדם להיאחז בכל כוחו בכל חיזוק אפשריוככל שהסכנה היא יותר חזקה ומוחשית כך התגובה תהיה יותר רחבה ועוצמתי לאור הדבריםהללו אנו למדים שניתן בהחלט לאבחן  את מידת הפחדים והחרדות וחוסר הביטחוןשאדם מרגיש רק על פי הדרך שהוא בחר להגן על עצמו.


מזה אנו למדים פרק חשוב בהתנהגות האדם באשר הוא כשאנורואים אדם המתנהג בצורה קיצונית או לא הגיונית רגשית או התנהגותית  בין אם זהבא לידי ביטוי בפועל בדרך מוחצנת או מופנמת בין בינו לבין עצמו או בינו לסביבתוהקרובה או הרחוקה נבין מכך מיד שבתוכו פנימה הוא מרגיש חשוף ופגיע ולא מוגן והדרךלעזור לו הוא למרות הקושי שבדבר להתעלם מהתגובה שלו קיצונית ככל שתהיה  ולנסותולראות איפה בתוכו פנימה הוא לא מרגיש מוגן ולמצוא את הדרך להחזיר לו את תחושתהביטחון.


ואם מסיבה כזאת או אחרת למרות האמור לעיל נתקשה לעשות זאתותגובתו של אדם כזה או אחר יגרום לנו לרצות להחזיר מלחמה שערה ולהיכנס למערבולת שלתגובה לתגובה נבין מיד שזאת מפני שמסביבה כזאת או אחרת התגובה שלו ערער אצלנופנימה את תחושת הביטחון והקיום שלנו ומכאן הצורך להתגונן ולתקוף חזרה יוצא איפהשאנו רואים שני אנשים מתווכחים או רבים על כל נושא שהוא חשוב ככל שיהיה כל מה שהםרוצים זה לשוב ולהרגיש בטוחים ומוגנים ושקיומו ובטחונו של האחד  לא יבא עלחשבון ביטחונו של השני ובדיוק כמו שתי חוטים שהסתבכו זה בזה לעיטים לצאת מהפלונטרהזה דרוש צד שלישי נטרלי בעל מודעות עצמית ואינטליגנציה רגשית שימצא את הדרך להשיבלשניהם את תחושת הביטחון ועל הדרך גם להקנות להם כלים רגישים שיעזרו להם להקשיב באמתלעצמם ולאחר  ובא לציון גואל.    


 לאור זאת במידה ואתם מרגישים חוסר נוחות אם הנאמרבכתבה הזאת שהאדם חשוב חכם ונערץ ככל שיהיה הוא בכך הכול יצור רגשי ותלותי המשקיעאת רוב זמנו ומרצו לשרוד רגשית ולהרגיש בטוח  ועצם העובדה הזאת גורמת לכםלנוע  בכיסא באי שקט ומנוחה ואתם מרגישים צורך עז לקום ממקומכם  לחלוקעל דברי ולטעון בין השאר שהאדם מורכב ונעלה יותר ובעל זכות בחירה המאפשר חשיבהשכלתנית עצמאית המנותקת לחלוטין מהרגשותיו אשמח לשמוע את דעתכם אך האם עצם העובדהשאתם מרגישים נסערים לא מוכיחה שצדקתי!!!    


  באו וננסה בדקות הקרובות למרות הקושי שבדבר להתנתקמהשאלה הפילוסופית הרת הגורל האם יש עצמאות שכלית בלתי תלויה ברגש והאם אכן כל בניהאדם שווים בצורך הקיומי הזה ובמקום לחפש לכך תשובה חד משמעית  תעצמו לרגעעיניים ותשאלו את עצמכם האם ואיך גרמתי לכם לחוש חוסר נוחות מעצם העלאת הנושא? מההדברים ערערו אצלך בפנים? האם יכול להיות שהעובדה שגילתי לך עכשיו שאתה ייצור כלכך תלותי גרם לך להרגיש פחות בטוח ומוגן מהיום בבוקר? ואולי ומכאן הצורך שלךלהתגונן ולהתייחס דווקא לפאן הפילוסופי שבעניין במקום להתמקד בצורך הרגשי שלך ואיךאתה מרגיש ?!!! אין ספק שהרבה יותר קל לומר אני חושב כך וכך האמת האבסולוטית היאכך וכך מאשר לומר אני מפחד!! ואיפה המקום שלי עכשיו בעולם? וכאן הצורךהקיומי!!!! 


 לכאורה לעולם לא נוכל לדעת ולהוכיח האם אני צודקוהאם באמת ובתמים הכול רגשי והשכל משמש רק ככלי המגן על הרגש בדיוק כמו שאני טועןעכשיו שכל טענה שכלית שתרצו עכשיו לעלות על מנת לסתור את דברי נובעת מחוסר הביטחוןהרגשי שגרמתי לכם להרגיש מעצם העלאת הדברים האומנם?


 הדברים עמוקים מאוד ולמען האמת אינני מתימורלעסוק  בהיבט הפילוסופי של העניין וזה ממש לא העיקר!! ולכן התשובה לשאלה האםאני צודק או לא בקביעתי הגורפת שהכול רגיש בהשאלת מטבע הלשון המיוחסת לדעתו שלשופט בית המשפט העליון אהרון ברק שהאמין שהכול שפיט  הרבה פחות חשובה מההזדמנות הפז שנקלעה בדרכנו דווקא עכשיו להסתכל על עצמנו בראי להציץ פנימה עלעולמנו הרגשי ולשאול את עצמנו באומץ וללא מורא במי אנו מאמינים? ממה אנו פוחדים?והאם אנו באמת שולטים? אני מזמין אתכם בזאת חברי היקרים כל אחד לפי השגתו והבנתולפחות את העיניים ואת הלב לצאת למסע מרתק של גילוי עצמי.


תגובות

הוספת תגובה

מאת:
נושא:
תוכן:
תודה על תגובתך. היא נשלחה לאישור המערכת
אין לפרסם באתר תגובה: המוציאה דיבה, לשון הרע, הפוגעת בפרטיות, מזיקה,
מאיימת או מפירה קניין רוחני. כל הנ"ל מבלי לגרוע בנכתב והמתחייב על פי תקנון האתר.
הצג\הסתר כל התגובות
1. כל מילה פנינה...
03/05/2015
אלי
מסכים איתך בכל מילה!!! מאמר קצת מרוח אמנם אבל ברור ונכון מאד מאד. ובעיקר הראיה
הגב לתגובה
2. בחירה
03/05/2015
אדפ
האם אין לאדם בחירה חופשית האם לאדם המכור אין אפשרות לשלוט במעשיו
הגב לתגובה
3. כגמול עלי אמו
04/05/2015
קולומבוס
אני מופתע מריבוי המלל. הדברים נאמרו חד וחלק ע"י דוד המלך 'כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי'. כלומר, נבראתי חסר ישע התלוינבהגנת סובבי, ולכשגדלתי ואני כבר 'מסתדר לבד' אפנה בטחוני בבוראי כגמול עלי אמו. וכפתגם 'בטחוני בצורי זה אוצרי'.
הגב לתגובה
4. גאה בך!
05/05/2015
אמא שלך
שרגא שלי, אוהבת אותך וגאה בך! כל הכבוד. אמא
הגב לתגובה
5. הערה למר שלכטר ולאנשים חושבים
06/05/2015
המגיב
א)באותה מידה ניתן להגדיר את הרעיון שלך בצרכים רגשיים אחרים של האדם. כגון, "אגו - כבוד בסיסי". וכדו', וניתן לגיד שהם מניעים את האדם לפעולה ולאו דווקא הצורך של "הגנה". ב)כיהודי מאמין יש בעיה הצגת תזה כזו בצורה קיצונית כל-כך. כי כך מעמידים בספק את כל ה'בחירה החופשית' שהיא היא יסוד היהדות! כך שאם (כדבריך) אתה "מדי קטן בכדי להחליט על שאלות פילוסופיות הרת גורל כמו אלו", מומלץ לפני שמפרסמים דיבורים אלו ברבים, כאיש חרדי באתר חרדי, לבדוק את העניין עם בעל השקפה בעל שיעור קומה כגון הרב נוגרשל וכדו'.
הגב לתגובה
6. המשך- הערה למר שלכטר ולאנשים חושבים
06/05/2015
המשך-המגיב
ג)בהקשר לסעיף הקודם. עיי' בבקשה בקטע השני שלך שאתה לא מבדיל בין עובדי השם ומנהיגי ישראל הכי גדולים לבין האיש הפשוט ברחוב, בסה"כ כולם "מונעים מהצורך להגנה"... במילים אחרות כשאנו רואים גדול בישראל שזכה למה שהוא זכה, זה בסה"כ כי הוא יותר 'לקוי' בבעיית פחד ובצורך להגנה, על-כן הוא השקיע יותר מאחרים, רק "בכדי להתגונן" וכך הוא הגיע למה שהוא הגיע...(וכך אתה גם מסביר את הערך הנעלה של "מסירות נפש"!) כל העניין צריך טיפת הסבר: 1. אכן יכול להיות שיש צדק בדבריך, אך עצם העניין שבן אדם תיעל את הפחד שלו בכדי להשקיע ולגדול "אדם גדול" במקום לתעל את זה למקומות אחרים, נעלים פחות, כבר כאן טמון ההבדל בן אדם לאדם! זאת-אומרת, גם אם כדבריך ש"הכול ממונעים מאותו צורך בהגנה", הבחירה היא לאן אתה מתעל את הפחד שלך! ובמילים אחרות, אכן זאת העבודה, לתעל את כל רגשותיך לה' להמשיך להרגיש צורך לקבל "הגנה", אך תחפש את זה אצל ה'! "נפשי כגמול עלי אמו"!
הגב לתגובה
7. עוד המשך-הערה למר שלכטר ולאנשים חושבים
06/05/2015
עוד המשך-המגיב
2. לחלופין, זה נראה קצת כחשיבה מדי צרת אופק לקחת את האדם עם כל כוחותיו ונטיותיו הנפשיים המורכבים והמרובים ולהכניס הכול תחת מטרייה של איזה צורך רגשי מבלי לתת מקום לחלקי הנפש האחרים של האדם שאומרים "עשיית הטוב בגלל שהוא טוב"! "אמונה"! "בחירה בטוב"! וכדו'. הדרך היותר נכון להגיד הוא שבן-אדם אכן ממונע מצרכים רגשיים, וכפי שכבר אמרו חז"ל לעולם יעסיק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה וכו', ובהמשך, כמה שבן-אדם משקיע יותר להגיע לתכלית האמת, הוא משיל מעליו יותר ויותר את הצרכים הרגשיים והוא עובד את ה' "בלתי לה' לבדו" ללא קשר לצרכים רגשיים שונים!
הגב לתגובה
8. תיזהרו מהבן אדם הזה
07/03/2017
מישהו שנפע

הגב לתגובה
9. במהלך סדנה עם הרב שרגא
24/07/2017
משה חסדאי
השיעור לחיים ושלי כמטפל בסדנה שאותה מוביל הרב שרגא שלכטר הוא מנוף אימון וטיפול עצמי וזוגי וכלי טיפולי אדיר
הגב לתגובה

שלח כתבה לחבר

שם הנמען  
שלח לאימייל
שם שלך  
אימייל שלך
הערות  
שלח ביטול

דווח לעורך

שם שלך  
אימייל שלך
נושא הפניה
שלח ביטול
לדעת החדש בס"ד: אתר לדעת החדש עלה לאוויר - כנסו עכשיו
מדינה יהודית דו"ח הלמ"ס: בשנת 2065 החרדים 32% מהאוכלוסייה
תורה ושמחה שבע ברכות וכתיבת ספר תורה לאחדות ישראל
פשיטת מס הכנסה 35% מהעסקים שנבדקו במא"ש לא רשמו הכנסות
ויתורו את הארץ: 3 רעיונות לטיולים בארץ תוכן שיווקי
איך לטשטש פגמים בעור הפנים ? תוכן שיווקי
מגיעים אורחים לשבת ? כך תעשו את זה נכון תוכן שיווקי
לארח בקלות ובזול - איך עושים את זה נכון? תוכן שיווקי
המרכז הרפואי "שמיר" מציג: החזר מונית לכל יולדת רחלי לוין
למדור משפחה